Zmena termínu písomnej skúšky (DSD)

Na základe rozhodnutia Centrálneho úradu pre Nemecký jazykový diplom v Spolkovej republike Nemecko sa oficiálne rušia termíny písomnej skúšky v dňoch 12. marca 2020 a 26. marca 2020 a nový termín pre písomnú časť skúšky bude utorok 26. mája 2020.

Náhradný termín pre žiakov, ktorí ju zo zdravotných dôvodov nebudú môcť písať, nebude možný. Termín ústnej skúšky Vám s ohľadom na situáciu včas oznámime.