sa prebudil s krásnym slnečným úsmevom, ktorý naznačoval, že posledný deň školského vyučovania bude opäť vydarený. Pani riaditeľka vyhodnotila priebeh školského roka a mnohých žiakov za ich celoročné snaženie spolu s MUDr. Galdunovou odmenila. Všetci prítomní v duchu skonštatovali, že Šrobárčania sú mimoriadne aktívni a úspešní vo vedomostných, umeleckých, ale aj športových súťažiach.

Všetkým prajeme leto plné krásnych a nezabudnuteľných zážitkov, veľa aktívneho oddychu, spoznanie zaujímavého nepoznaného, skrátka — príjemne prežité dlho očakávané obdobie letných prázdnin.

Fotogaléria — Školská slávnosť 2023/2024