„Panta rhei — všetko plynie…“

Milí žiaci,

 čas neúprosne letí a za nami je ďalší rok naplnený prácou, novými poznatkami, zážitkami, starosťami i radosťami.

 Rok, ktorý do kroniky nášho gymnaziálneho života zapísal aj príbeh nečakaný, príbeh o dištančnom vzdelávaní, počas ktorého sme si na online hodinách uvedomili aj to, akí sme si vzácni a čo pre nás škola skutočne znamená. V neľahkom období koronakrízy naša Šrobárka zívala prázdnotou a v nás silnel pocit spolupatričnosti. Zvládli sme čas štúdia, úloh i skúšania a dnes sme bohatší o novú životnú skúsenosť, vedomosti, ale aj úspechy.

Nadišiel čas bilancovať, hodnotiť i ďakovať.

Pochvalu riaditeľkou školy udeľujem:

 • 1.ATereze Šurínovej za 2. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo, výborný prospech a vzornú dochádzku.
 • 1.CMatúšovi Gbúrikovi za 3. miesto v celoštátnom kole Turnaja mladých fyzikov a reprezentáciu školy v matematických a športových súťažiach.
 • 1.DMichaele Grendelovej za 3. miesto v celoslovenskom kole geografickej súťaže GQIQ, za úspešnú reprezentáciu v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie Z a výborný prospech;
 • Eme Kyselovej za 2. miesto na krajskom kole a 9. miesto na celoslovenskom kole Aerobiku SŠ, za 4. miesto v regionálnom kole FLL — kategória Výskumný projekt; za výborný prospech a prácu pre triedny kolektív;
 • Zore Slovinskej za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole geografickej súťaže GQIQ a výborný prospech;
 • Petre Guzaninovej za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Aerobiku SŠ.
 • 1.EMiroslave Lovászovej za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Spievam po francúzsky a 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Muzikálová hviezda.
 • 2.CViktórii Šimkovej za 2. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku;
 • Erikovi Baksaymu za 3. miesto v celoštátnom finálovom kole programátorskej súťaže PALMA junior;
 • Jozefovi Sabovi za 3. miesto v celoštátnom finálovom kole programátorskej súťaže PALMA junior, za výborný prospech, prípravu digitálnych materiálov ku Kalamajkám a prácu pre triedny kolektív.
 • 3.AZuzane Rajčanovej za 1. miesto v krajskom kole a 4. miesto v celoslovenskom kole SOČ.
 • 3.BKristíne Korytkovej za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Geografickej olympiády, 1. miesto v dejepisnej súťaži, reprezentáciu školy v súťaži N-trophy, prácu v medzinár. súťaži IGEO HERE, za prácu pre Žiacku radu, prácu pre triedu, organizovanie maškarného plesu, Študentskej a Valentínskej kvapky krvi a reprezentáciu školy na Správnej voľbe povolania a ProEduco;
 • Veronike Vaszilyovej za 7. miesto v Ekonomickej olympiáde, 1. miesto v dejepisnej súťaži, reprezentáciu školy v súťaži N-trophy, organizovanie maškarného plesu, Študentskej a Valentínskej kvapky krvi a reprezentáciu školy na Správnej voľbe povolania a ProEduco;
 • Danielovi Grešovi za 3. miesto v celoslovenskom kole Turnaja mladých fyzikov a reprezentáciu školy v súťaži N-trophy.
 • 3.CMiroslave Feketeovej za 2. miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práva postup do celoštátneho kola.
 • 3.DMatúšovi Hadžegovi za reprezentáciu školy v celoslovenskej súťaži Modelové zasadnutie OSN v Martine (titul „najlepší nováčik roka“), reprezentáciu v debatných súťažiach – 1. miesto na Druhom východoslovenskom regionálnom turnaji, 14. miesto na Prvom celoslovenskom online turnaji, účasť vo finále Slovenskej debatnej ligy, za reprezentáciu školy v športových súťažiach a celoslovenskej súťaži Create & Control;
 • Veronike Ucekajovej za 1. miesto na Školských majstrovstvá Košického kraja v zrýchlenom šachu 2019, za 3. miesto v celoslovenskom kole Turnaja mladých fyzikov, za reprezentáciu školy v celoslovenských kolách súťaží Matboj a Fyzikálny náboj, za 8. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky v zrýchlenom šachu žiakov SŠ, za reprezentáciu na medzinárodnej úrovni v súťaži Fyzikálny náboj a reprezentáciu školy na DOD Šrobárky.

Knižné odmeny venujeme týmto žiakom:

 • Gabriele Greškovej, žiačke 1.A triedy, za výborný prospech a dochádzku, 1. miesto v školskom kole Olympiády v ruskom jazyku a za prácu pre triedny kolektív.
 • Kataríne Gašparíkovej, žiačke 1.B triedy, za výborný prospech, vzornú dochádzku, za pomoc pri organizácii a prezentovaní školy na DOD a prácu pre triedny kolektív.
 • Renému Stráňaiovi, žiakovi 1.C triedy, za výborný prospech, vzornú dochádzku a reprezentáciu školy na športových a kultúrnych podujatiach.
 • Eme Kyselovej, žiačke 1.D triedy, za reprezentácia školy v rôznych súťažiach, propagáciu školy na Pro Educo, pomoc pri príprave DOD, prácu pre triedu, Žiacku radu a za aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach.
 • Barbore Háberovej, žiačke 1.E triedy, za výborný prospech, reprezentáciu školy na Geografickej olympiáde a pomoc pri príprave DOD.
 • Dávidovi Szászimu, žiakovi 2.A triedy, za výborný prospech, účasť na krajských kolách v debatných turnajoch a prácu pre triedu.
 • Nikole Bujňákovej, žiačke 2.B triedy, za výborný prospech, úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole geografickej súťaže GQIQ a zapojenie sa do celoslovenskej súťaže GEOQÍZ.
 • Diane Šaffovej, žiačke 2.C triedy, za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie A.
 • Zuzane Lovászovej, žiačke 2.D triedy, za postup do krajského kola Dejepisnej olympiády v kategórii A, za výrobu tabuliek na DOD, hru v školskej kapele, hudobný doprovod sestry na celoslovenskej súťaži Spievam po francúzsky a v celoslovenskom kole talentovej súťaže Muzikálová hviezda.
 • Daniele Kisidaiovej, žiačke 3.A triedy, za vynikajúce študijné výsledky a vzornú dochádzku.
 • Damiánovi Vancákovi, žiakovi 3.B triedy, za 4. miesto v krajskej súťaži Družstiev prvej pomoci žiakov SŠ, pomoc pri príprave DOD a vymaľovanie klubovne.
 • Tomášovi Kováčovi, žiakovi 3.C triedy, za výborný prospech, prácu pre triedny kolektív, účasť na projektoch PK NEJ – Erasmus+, Schnupperbesuch a prípravu videa na propagáciu NEJ.
 • Michalovi Sopoligovi, žiakovi 3.D triedy, za reprezentáciu školy v debatných súťažiach – 1. miesto na Druhom východoslovenskom regionálnom turnaji, 14. miesto na Prvom celoslovenskom online turnaji, účasť vo finále Slovenskej debatnej ligy, moderovanie besedy s p. Milanom Kňažkom, za reprezentáciu školy na DOD Šrobárky, prácu pre triedny kolektív a účasť v celoslovenskej súťaži Create & Control.

Poďakovanie patrí týmto žiakom:

 • 1.ABianke Harachovej za 7. miesto v krajskom kole Debatného turnaja, za výborný prospech a dochádzku.
 • 1.BSusan Elen KoribaničovejEliške Miškovej za pomoc pri organizáciia prezentovaní školy na DOD a prácu pre triedny kolektív;
 • Patrikovi SkoncoviRichardovi Majerníkovi za reprezentáciu školy v športových súťažiach a pomoc pri organizácii DOD;
 • Muriel Herditzkej, Vivien Herditzkej, Kláre FunfrovičovejAdamovi Köröšovi za reprezentáciu školy v športových súťažiach.
 • 1.CAdamovi Hausovi za reprezentáciu školy v športových súťažiach a 4. miesto v regionálnom kole FLL – kategória Výskumný projekt;
 • Martine RoškovejNatálii Tóthovej za 4. miesto v regionálnom kole FLL – kategória Výskumný projekt;
 • Kristiánovi Kránitzovi za 4. miesto v regionálnom kole FLL – kategória Výskumný projekt a pomoc pri výrobe propagačných materiálov v španielskom jazyku;
 • Gabrielovi Sarkovicsovi za 13. miesto na medzinárodnej súťaži Create & Control.
 • 1.DEduardovi Hnidiakovi, Liliane Kočišovej, Kristíne Haritunovej, Michalovi Blažejovi, Kataríne StrončekovejAdamovi Vassovi za reprezentáciu školy v športových súťažiach;
 • Laure Halászovej za reprezentáciu školy v športových súťažiach a geografickej súťaži GEOQÍZ;
 • Kataríne Cebákovej za reprezentáciu školy v športových súťažiach, účasť na debatných turnajoch krajskej úrovne a pomoc pri príprave DOD;
 • Martinovi Košťálovi za reprezentáciu školy v športových súťažiach a účasť v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie Z;
 • Kataríne Sovovej za 4. miesto v regionálnom kole FLL a propagáciu školy na Pro Educo;
 • Eve Melichovej za 3. miesto v regionálnom kole súťaže Shakespeare Memorial, pomoc pri príprave DOD a prípravu rozhlasovej relácie k výročiu Holokaustu.
 • 1.ESarah Jarkovej, Jakubovi Krasničimu, Viktorovi Onuškovi, Oliverovi Oroszovi, Patrikovi Sekerákovi, Kristíne Viere Kardošovej, Cyntii OrajovejMilanovi Mičietovi za reprezentáciu školy v športových súťažiach;
 • Filipovi Gallovičovi za prípravu propagačného videa zo španielskeho jazyka.
 • 2.ARichardovi Matisovi, Filipovi ŠpánikoviSebastiánovi Murínovi za reprezentáciu školy v športových súťažiach.
 • 2.BAdamovi Bugošovi, Tomášovi Hrnčiarovi, Igorovi Kopsovi, Radke KožejovejViktórii Rogosovej za reprezentáciu školy v športových súťažiach;
 • Karolíne Vasiľovej za 4. miesto na Školských majstrovstvách Košického kraja študentov a študentiek SŠ a 2. stupňa OG v zrýchlenom šachu 2019 a postupna Majstrovstvá Slovenska SŠ a 2. stupňa OG.
 • 2.CSonii Drabikovej za 4. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku;
 • celej skupine DSD 2.C triedy za pomoc pri realizácii krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku pre žiakov ZŠ na našej škole a pomoc pri organizovaní otvorenej hodiny nemeckého jazyka pre základné školy;
 • Adrianovi Winkelmesovi za reprezentáciu školy v športových súťažiach;
 • Gabrielovi Hadašovi za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie Z;
 • Patrikovi Kišedovi za úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Expert.
 • 2.DRadovanovi Nevlahovi, Maximovi Miškovovi, Adamovi NičoviFilipovi Kocúrovi za reprezentáciu školy v športových súťažiach;
 • celému kolektívu 2.D triedy za pomoc pri organizácii DOD.
 • 3.ALaure Hisirovej, Stele OrosovejEme Spišiakovej za reprezentáciu školy v športových súťažiach;
 • Alexovi Poráčovi za úspešnú reprezentáciu školy vo vedomostnej súťaži Expert;
 • Emílii KipikašovejAdele Petrovej za aktívnu prácu na DOD.
 • 3.BViktórii Baloghovej za 4. miesto v krajskej súťaži Družstiev prvej pomoci žiakov SŠ a pomoc pri príprave DOD;
 • Kristíne Baloghovej za 4. miesto v krajskej súťaži Družstiev prvej pomoci žiakov SŠ a prácu pre triedu;
 • Annamárii Medveckej za reprezentáciu školy v súťaži N-trophy a pomocpri príprave DOD;
 • Samuelovi SedlákoviZuzane Matisovej za pomoc pri príprave DOD;
 • Diane Čavarovej za pomoc pri príprave DOD a prácu pre triedny kolektív;
 • Debore Tarbajovej, Eme ŠiškovejViktórii Uličnej za reprezentáciu školy v súťaži IGEO HERE.
 • 3.CLaure Kristíne Priatkovej za vedenie Debatného klubu, rozhodovanie na podujatiach Slovenskej debatnej asociácie, moderovanie besedy s p. Milanom Kňažkom a účasť na projektoch PK NEJ;
 • Johannesovi Bröstlovi za reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, prezentáciu na DOD, účasť na projektoch PK NEJ a reprezentáciu školy v športových súťažiach;
 • DSD-skupine 3.C triedy za prezentáciu na DOD, účasť na projektoch PK NEJ (Erasmus+, Schnupperbesuch, Weitblick) a organizáciu otvorenej hodiny NEJ pre žiakov ZŠ;
 • Sáre Venglarčíkovej, Erikovi Lakimu, Dávidovi Tomkovi, Ľudovítovi Širákovi, Samuelovi Kozákovi, Filipovi TchiroviPatrikovi Čmilovi za reprezentáciu školy v športových súťažiach;
 • Bianke Šimkovej, Stanislavovi Guskovovi, Branislavovi KotúčoviPatrikovi Früštökovi za reprezentáciu školy v celoslovenskej súťaži NAG;
 • Jozefovi ObušekoviMarekovi Bombovi za reprezentáciu školy v regionálnom kole FLL – kategória Výskumný projekt;
 • Veronike VargovejEmme Strakovej za prezentáciu na DOD.
 • 3.DSophii Lengyelovej za reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, účinkovanie v školskej kapele p. Oberhausa a reprezentáciu na DOD Šrobárky;
 • Kristíne Zavodníkovej za reprezentáciu školy v debatných súťažiach – 1. miesto na Druhom východoslovenskom regionálnom turnaji, 14. miesto na Prvom celoslovenskom online turnaji a účasť vo finále Slovenskej debatnej ligy;
 • Izabele Čonkovej – Skybovej, Oliverovi Kováčovi, Veronike ZajacovejPatrikovi Fujdovi za reprezentáciu školy v športových súťažiach;
 • Dominikovi Miškovi za lektorovanie aktivít pre 1. ročník pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie;
 • Filipovi Lábajovi za reprezentáciu školy na Školských majstrovstvách Košického kraja v zrýchlenom šachu a postup na Majstrovstvá Slovenska;
 • Miroslavovi Serejovi za účasť v celoslovenskej súťaži Modelové zasadnutie OSN v Martine, lektorovanie aktivít pre 1. ročník pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, reprezentáciu na DOD Šrobárky a výrobu propagačného spotu na FRJ.

Poďakovanie za prácu pre časopis v tomto školskom roku patrí:

celej redakčnej rade a prispievateľom (Zuzana Rajčanová — šéfredaktorka, Jozef Sabo, Kristián Vantech — grafika, prispievatelia — Katarína Balogová, Jakub Fedor, Barbora Fridmanská, Ema Gromanová, Laura Hisirová, Barbora Hudáková, Kristína Korytková, Anna Košková, Tomáš Kováč, Karolína Kundracíková, Ján Pavol Luby, Eva Melichová, Veronika Mlynská, Zuzana Rajčanová, Emma Straková).

Milí žiaci,

 príbeh šk. roka 2019/2020 je dopísaný. Mesiace štúdia a pracovných povinností strieda čas prázdnin, slastného ničnerobenia, oddychu a slnka. Užívajte si príjemné chvíle v zdraví s rodinou, priateľmi a známymi. Všetkým želáme krásne a ničím nerušené leto!

 „DOVIDENIA V SEPTEMBRI (…verme, že už v škole, v triedach našej milovanej Šrobárky)!“