Výsledková listina prijímacieho konania 2023/2024

Vážení zákonní zástupcovia žiakov, milí uchádzači o štúdium,

zverejňujeme výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024.

Ďakujeme za váš záujem o štúdium na našej škole.