Vážení žiaci,

Jozef Sabo, predseda Žiackej školskej rady vyhlasuje doplnkové voľby členov do Žiackej školskej rady so začiatkom v utorok dňa 15. júna 2021 o 8:00. Bližšie informácie sú uvedené v priloženom dokumente. Žiadosť o prijatie do ŽŠR je možné odovzdať predsedníctvu najneskôr do nedele 30. mája 2021 23:59.

Záujemcom o členstvo si dovoľujeme uviesť do pozornosti paragrafy z Štatútu žiackej školskej rady Gymnázia Šrobárova 1, 040 23 Košice s účinnosťou od 26. mája 2021 a to najmä podmienky vzniku členstva uvedené v § 7 a postupy pri konaní doplnkových volieb uvedené v § 17 a § 19. Ďalšie informácie o fungovaní ŽŠR je možné nájsť v uvedenom štatúte.

Kvôli epidemiologickým opatreniam bude volebná komisia chodiť po jednotlivých triedach, kde budú žiaci môcť odovzdať svoje hlasovacie lístky.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať ŽŠR na emailovej adrese ziackarada@srobarka.sk alebo predsedu ŽŠR na emailovej adrese 18c22@srobarka.sk, resp. osobne v 3.C triede.

S pozdravom a prianím pekného dňa vaša ŽŠR.