Voľby do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice z rodičov žiakov, sa uskutočnia v pondelok 12.10.2020 na veľkom školskom dvore (vstup z Kuzmányho ulice) v čase od 16.00 h. do 17.00 h. Rodič, ktorý má v škole viac detí, si svoje volebné právo uplatňuje v triede najmladšieho z nich. V prípade, že sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, opakovaná voľba sa uskutoční v utorok 13.10.2020 od 15.30 h. do 17.00 h. na veľkom školskom dvore (vstup z Kuzmányho ulice). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu Vás prosíme, aby ste si priniesli vlastné pero.

Zasadnutia triednych aktívov sa v súlade s protiepidemickými opatreniami neuskutočnia. Učiteľov môžete kontaktovať prostredníctvom správy EduPage, emailom a telefonicky. Emailovú adresu tvorí priezvisko učiteľa bez interpunkčných znamienok @srobarka.sk.

Chceme Vás požiadať o Vašu účasť vo voľbách, aby zloženie rady školy zodpovedalo prejavu vôle väčšiny z rodičov.