Naše gymnázium má študijný program DSD (Deutsches Sprachdiplom) zaradený do svojho vzdelávacieho programu už od roku 1998. Sme zaradení do programu celosvetovej siete „Školy — partneri pre budúcnosť“, ktorý koordinuje Spolkové ministerstvo zahraničných vecí a realizujú ju Centrála pre zahraničné školstvo, Goethe inštitút, Nemecká akademická výmenná služba, Konferencia ministrov kultúry. Cieľom iniciatívy je upevňovať vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka a pripravovať mladých ľudí na štúdium v Nemecku a rozvíjať ich kompetencie pre budúcu profesiu.

Po písomnej časti skúšky DSD2 nasledovala v čarovnom predvianočnom období (1. – 2. decembra 2022) ďalšia časť skúšky, na ktorej sa hodnotil ústny prejav v prítomnosti 3-člennej komisie. Naši štvrtáci si pripravili náročné témy z oblasti medicíny, ochrany životného prostredia, politiky, ekonómie či psychológie.

Žiaci skúšku úspešne zvládli a teraz si musia počkať na výsledky písomných úloh, ktoré sú centrálne opravované v Nemecku.

Veríme, že naši DSD-čkári získajú jazykový diplom, ktorý je „vstupenkou“ na vysoké školy v nemecky hovoriacich krajinách.

Fotogaléria — Ústne skúšky DSD2