„Upracme svet, upracme Slovensko!“ — takto znie motto medzinárodnej iniciatívy, ktorej cieľom je (nielen) počas Svetového čistiaceho dňa vyčistiť naše okolie a urobiť tak niečo pre budúcnosť našej planéty.

Šrobárka sa zapojila do najväčšieho každoročného upratovanie na svete 17. septembra 2022. Vtedy viac ako 35 študentov a rodičov pomohlo vyčistiť furčiansky les.

Všetkým zúčastneným patrí obrovské ĎAKUJEM!

Taktiež ďakujeme aj „upracme.sk“ za rýchle dodanie potrebných prostriedkov (vriec, rukavíc a dezinfekcie).

Fotogaléria — „Upracme svet, upracme Slovensko!“