Príjemné počasie nás sprevádzalo na účelovom cvičení pre 1. ročník, ktoré sa uskutočnilo 29. mája 2023 v areáli Anička. Úvodom sa nám predviedli psovodi so svojimi chlpáčmi a to pri hľadaní zahodenej zbrane, ukrytej drogy a na záver aj „dolapenie“ páchateľa na úteku.

Potom sa už po jednotlivých stanovištiach rozdelili žiaci, ktorí postupne absolvovali zdravotnú prípravu, kde mali nácvik masáže srdca a prácu s defibrilátorom, dozvedeli sa o práci mestskej polície, bližšie si prezreli hasičský voz a vyskúšali si aj striekanie z hadice na cieľ. Záver absolvovali pri kpt. Mgr. Babiarovej z policajného zboru. Tu si vyskúšali pracovný štít, prilbu, záťažovú vestu, putá.

Práve spomínanej kpt. Mgr. Babiarovej by sme chceli poďakovať za profesionálne zabezpečenie našej akcie. Ďakujeme!

Fotogaléria — Účelové cvičenie pre 1. ročník