6. a 7. októbra 2022 sa konalo účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník. Krásne jesenné počasie nebolo skúpe, preto žiaci zvládli turistický pochod bez problémov, najlepšie však v príjemnom lesnom chládku.

Prváci absolvovali turistickú trasu na Alpinku a druháci na Klatovianku. Popadané stromy im „spestrili“ trasu a miestami sa z nej stala doslova prekážková dráha. Les všetkým doprial spoznať faunu i flóru a mnohí sa naučili určovať svetové strany podľa prírodných úkazov.

Fotogaléria — Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník