V súčasnosti čelí Európska únia asi najväčšej energetickej kríze od svojho vzniku. Dodávky surovín z Ruska sú na historických minimách, vojna voči Ukrajine motivovala Európu k sankciám a tak musíme hľadať nové zdroje a riešenia. Napíšte esej v rozsahu max. 2 A4 na tému, ku akým krokom by mali pristúpiť jednotlivé krajiny EÚ, Európske inštitúcie, alebo Vy sami, aby Európsky projekt úspešne zvládol túto výzvu. Má Európska únia k dispozícii dostatočné nástroje k zvládnutiu takejto krízy? Je možné vyvážiť náš komfort cenou života? Je riešením prechod na alternatívne udržateľné zdroje energie? Aké poučenia by si mohlo Európske spoločenstvo vziať z týchto udalostí? Vyjde z tejto situácie posilnené? Ako by si postupoval Ty?

Svoje eseje posielajte prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 8. novembra 2022.

Esej nemusí byť strohou ekonomickou analýzou, hodnotiť budeme aj kreativitu, inovatívny prístup a reálnosť navrhovaných riešení. Eseje vyhodnotí odborná komisia v zložení:

  • Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu
  • Luděk Niedermayer, poslanec Európskeho parlamentu
  • Markus Ehm, riaditeľ regionálneho projektu stredná Európa, Nadácia Hannsa Seidela
  • Róbert Sermek, vedúci Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu

Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s diskusiou prebehne v pondelok, 21. novembra 2022 o 14:00 v hoteli Sheraton v Eurovei, Bratislava.

Vyhodnotenie súťaže bude súčasťou Stredoeurópskeho fóra o energetike, ktoré sa koná pod záštitou úradu Vlády SR.

Prvé tri miesta získajú zaujímavé ocenenie:

  • Nový Apple iPad
  • Krátkodobá stáž v Európskom parlamente v Bruseli
  • Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu pre 2 osoby

Súťaž sa riadi pravidlami ktoré nájdete v štatúte súťaže uverejnenom na https://ivanstefanec.sk/blog/sutaz_ako_zmeni_energeticka_kriza_europu/

Tešíme sa na vaše námety!