Školský rok 2022/23 doprial žiakom dlhšie prázdniny. Brány škôl sa otvorili až 5. septembra. Tak to bolo aj na Šrobárke. Objatia, úsmevy, v očiach bolo vidieť radosť, ale aj zvedavosť. Na malom školskom dvore sa po dvoch mesiacoch stretli tí, pre ktorých je Šrobárka druhým domovom. Pani riaditeľka vo svojom príhovore všetkým zaželala pevné zdravie, veľa šťastia, vyslovila však aj želanie, aby sme nastávajúcich desať mesiacov prežili spolu v škole.

Pred nami je teda nový školský rok, počas ktorého nás okrem práce čaká aj bohatý mimoškolský život. Ostáva nám len veriť, že splní naše očakávania.

Fotogaléria — Začiatok školského roka 2022/2023