V decembri, keď sa už všetci tešíme na Vianoce, zložili naši štvrtáci skúšku Sprachdiplom (DSD 2).

Po písomnej časti (), ktorú vyhodnocuje tím vyškolených odborníkov v SRN, na nich čakala ešte ústna skúška (), ktorá preverila ich jazykové kompetencie. Každý z nich prezentoval aktuálnu spoločenskú tému na odbornej úrovni s následnou diskusiou v nemeckom jazyku. Komisia hodnotila okrem jazyka aj schopnosti myslieť, riešiť problém z viacerých uhlov pohľadu a nachádzať riešenia. Všetky uvedené fakty sa pritom museli opierať o relevantné zdroje informácií a štatistické údaje.

Fotogaléria — Ústne skúšky DSD 2