Milí študenti, vážení rodičia,

od decembra môžete využívať služby školskej psychologičky. Jej náplňou práce je konzultačno-poradenská a preventívna činnosť, práca s jednotlivcami i skupinami (triednym kolektívom). Ponúka Vám pomoc pri zvládaní ťažkostí, s ktorými sa stretávate počas štúdia na strednej škole a v osobnom živote. Ide najmä o konzultácie a poradenstvo:

  • pri problémoch s učením (ťažkosti v učení, prospech, problémy s koncentráciou, tréma a podobne);
  • pri riešení problémov osobnostného, sociálneho a emocionálneho života (problémy v prežívaní, vo vzťahoch s rodičmi, spolužiakmi, v partnerských vzťahoch);
  • pri otázkach sebapoznávania, osobnostného rastu;
  • pri zvládaní životných a študijných ťažkostí, pri nadmernej záťaži a strese.

Konzultácie sú možné každý pracovný deň. V čase dištančného vzdelávania si, prosím, konzultácie dohodnite vopred e-mailom na adrese psycholog@srobarka.sk.

Na stretnutie sa teší Mgr. Michaela Pokrivčáková