Prvý ročník projektu IT Creativity Lab. vrcholil súťažnou prehliadkou projektových aktivít. Zúčastnili sa ho dva naše tímy, ktoré predstavili svoje projekty.

Projekty prepojili informatiku a environmentálnu oblasť a ich výsledkom sú zariadenia na meranie kvality vody a kvality ovzdušia.

Ku krásnemu 3. miestu srdečne blahoželáme tímu, ktorý viedol Eduard Lehocký (2.C). Za reprezentáciu školy ďakujeme aj Martinovi Marcinčákovi (3.C), ktorý viedol druhý tím. Poďakovanie patrí aj spoločnosti Siemens Healthineers Slovakia a p. Ing. Jánovi Poradskému, CSc., ktorý chlapcov viedol.

Fotogaléria — Prvý ročník projektu IT Creativity Lab.

Viac o projekte IT Creativity Lab., ktorý vznikol s podporou KSK, IT VALLEY a TUKE:

Tlačová správa KSK — Pilotný projekt LAB IT Creativity priniesol unikátne IT riešenia gymnazistov

Video — Projekt LAB IT Creativity (unikátne riešenia gymnazistov v Košickom kraji)