Pozvánka na rodičovské združenie (pre 1. a 4. ročník)

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy RZ pre 1. a 4. ročník, ktoré sa uskutočnia dňa 22. septembra 2022 (štvrtok) o 17:00 hod. prezenčnou formou.