Poznávacia exkurzia za umením – Taliansko 2019

Milí žiaci, v termíne od 17. do 22. júna 2019 plánujeme navštíviť miesta, ktoré nám sprítomnia niekdajšie veľké kultúrno-historické dianie, centrá umeleckého života velikánov akými boli Michelangelo, Leonardo, Raffael, Brunelleschi či Bernini.

Viac informácií o plánovanej exkurzii →