Žiacka rada

ŽŠR Gymnázia, Šrobárova 1, Košice

Žiacka školská rada vznikla v roku 2011. Združuje aktívnych a iniciatívnych študentov, ktorí svojimi nápadmi prispievajú k pozitívnemu dianiu na našej škole. Členovia ŽŠR sa podieľajú na organizácii rôznych podujatí napríklad:

 • Noc na Šrobárke
 • Imatrikulačný ples
 • Kalaples
 • Mikuláš
 • Valentín
 • Pomoc pri organizácii stužkovej slávnosti

ŽŠR prostredníctvom svojho predsedu vyjadruje názory pri presadzovaní nových opatrení – má možnosť pripomienkovať vnútorný školský poriadok a iné. Predseda je volený študentmi školy v tajných voľbách. Žiacka rada je akousi spojkou medzi študentmi a vedením školy. Študenti môžu svoje názory otvorene prezentovať svojim zástupcom, prípadne osobne prísť na zasadnutie rady, kde sa daný problém preberie a následne sa rieši priamo s vedením školy.

V správe žiackej rady je miestnosť, ktorú nazývame klubovňa. Slúži ako miesto zasadnutí Žiackej školskej rady a je k dispozícii pre všetkých študentov počas prestávok, voľných hodín a podobne. Klubovňa prešla na prelome rokov 2017/2018 kompletnou rekonštrukciou, ktorá prebiehala za pomoci členov rady a dobrovoľníkov zo školy pod záštitou ŽŠR. Je rozdelená na pracovnú a oddychovú zónu. V pracovnej zóne majú študenti k dispozícii vysoké stoly so stolovými lampami, čiže vhodný priestor na tvorbu projektov a čítanie. Načerpať novú silu a energiu môžu v spomínanej druhej časti, ktorá je vybavená sedačkou, sedacími vakmi a kobercom.

Foto žiackej rady

Zoznam členov ŽŠR – zástupcov za triedy – 2018/2019

 • 1.A
   
 • 1.B
   
 • 1.C
   
 • 1.D
   
 • 2.A
  Veronika Mlynská
 • 2.B
  Kristína Korytková
 • 2.C
  Ľudovít Širák
 • 2.D
  Michal Sopoliga
 • 3.A
  Martina Zagibová
 • 3.B
  Laura Lacková
 • 3.C
  Vanessa Vargová
 • 3.D
  Lucia Petričková
 • 4.A
  Marek Hanispal
 • 4.B
  Mária Kranerová
 • 4.C
  Adam Lörinc – podpredseda
 • 4.D
  Matúš Šuca – predseda