Žiacka rada

ŽRŠ Gymnázia, Šrobárova 1, Košice

Žiacka rada školy vznikla v roku 2011. Združuje aktívnych a iniciatívnych študentov, ktorí svojimi nápadmi prispievajú k pozitívnemu dianiu na našej škole. Členovia ŽRŠ sa podieľajú na organizácii rôznych podujatí napríklad:

 • Imatrikulačný ples – zástupcovia sa podieľajú na ozdobení priestorov a samotnom krstení nových prvákov.
 • Noc na Šrobárke – túto akciu ŽRŠ pripravuje pre prvákov. Je to noc plná zábavy a aktivít prichystaných od starších študentov a profesorov. Prváci si môžu vyskúšať ujsť z Escape room, overiť svoje znalosti medzi filmami a seriálmi, zabaviť sa pri hudobnom kvíze, unaviť sa na volejbalovom, či ping-pongovom turnaji. Pred hlavnou hrou si môžu oddýchnuť pri pletení náramkov. Už spomínaná hlavná hra večera obsahuje množstvo logických hlavolamov a skúšania svojich vedomostí. Keďže samostatný obsah tejto hry je každoročným prekvapením, noví Šrobárčania tu zažijú množstvo zábavy.
 • Mikuláš – každoročne, v období adventu, sa zástupcovia prezlečú za Mikuláša, anjela a čerta. Pri vchádzaní do školy potešia študentov a aj profesorov sladkou maličkosťou.
 • Valentín – alebo Valentínska pošta je školská akcia, pri ktorej si študenti môžu napísať anonymné vyznania. Neskôr túto poštu roznesie ŽRŠ a tým vyčarí úsmev na tvári nejednému zo študentov.
 • Kalaples – slávnostný večer po najväčšej a najobľúbenejšej školskej akcii (Kalamajky zo Šrobárky). Tento ples pripravuje ŽRŠ, zaobstaráva priestory i zábavu.
 • Teplákový deň – táto nová školská akcia vznikla počas školského roku 2018/2019. Jej cieľom je na chvíľu uniknúť zo štandardného oblečenia a prísť do školy v teplákoch.
 • Ozdobenie tried – deň pred rozlúčkou so štvrtákmi tretiaci zostanú v škole o niečo dlhšie a ozdobia triedy naším najstarším študentom.
 • Pomoc pri organizovaní stužkovej slávnosti

ŽRŠ prostredníctvom svojho predsedu vyjadruje názory pri presadzovaní nových opatrení – má možnosť pripomienkovať vnútorný školský poriadok a iné. Predseda je volený študentmi školy v tajných voľbách. Žiacka rada je akousi spojkou medzi študentmi a vedením školy. Študenti môžu svoje názory otvorene prezentovať svojim zástupcom, prípadne osobne prísť na zasadnutie rady, kde sa daný problém preberie a následne sa rieši priamo s vedením školy.

V školskom roku 2018/2019 žiacka rada zaviedla na škole recykláciu odpadu. Do každej triedy umiestnila dva koše na recykláciu (papier, plast) a jeden zmiešaný. Vďaka tomu študenti pomôžu v boji proti znečisťovaniu prírody.

V správe žiackej rady je miestnosť, ktorú nazývame klubovňa. Slúži ako miesto zasadnutí Žiackej rady školy a je k dispozícii pre všetkých študentov počas prestávok, voľných hodín a podobne. Klubovňa prešla na prelome rokov 2017/2018 kompletnou rekonštrukciou, ktorá prebiehala za pomoci členov rady a dobrovoľníkov zo školy pod záštitou ŽRŠ. Je rozdelená na pracovnú a oddychovú zónu. V pracovnej zóne majú študenti k dispozícii vysoké stoly so stolovými lampami, čiže vhodný priestor na tvorbu projektov a čítanie. Načerpať novú silu a energiu môžu v spomínanej druhej časti, ktorá je vybavená sedačkou, sedacími vakmi a kobercom.

Predseda
Jozef Sabo — 3.C
Podpredseda
Ema Vargová — 3.C
Tajomník
Kristína Korytková — 4.B
Koordinátor
PaedDr. Zuzana Novotná
Fotografia žiackej rady

Zoznam členov ŽRŠ — zástupcov za triedy — 2020/2021

 • 2.A
  Gabriela Grešková
 • 2.B
  Katarína Gašparíková
  Susan Elen Koribaničová
 • 2.C
  Gabriel Sarkovics
  René Stráňai
 • 3.D
  Klaudia Kováčová
 • 4.B
  Veronika Vaszilyová
 • 4.D
  Michal Sopoliga