Žiacka rada

ŽRŠ Gymnázia, Šrobárova 1, Košice

Žiacka rada školy vznikla v roku 2011. Združuje aktívnych a iniciatívnych študentov, ktorí svojimi nápadmi prispievajú k pozitívnemu dianiu na našej škole. Členovia ŽRŠ sa podieľajú na organizácii rôznych podujatí.

ŽRŠ prostredníctvom svojho predsedu vyjadruje názory pri presadzovaní nových opatrení — má možnosť pripomienkovať vnútorný školský poriadok a iné. Predseda je volený študentmi školy v tajných voľbách. Žiacka rada je akousi spojkou medzi študentmi a vedením školy. Študenti môžu svoje názory otvorene prezentovať svojim zástupcom, prípadne osobne prísť na zasadnutie rady, kde sa daný problém preberie a následne sa rieši priamo s vedením školy.

V školskom roku 2018/2019 žiacka rada zaviedla na škole recykláciu odpadu. Do každej triedy umiestnila dva koše na recykláciu (papier, plast) a jeden zmiešaný. Vďaka tomu študenti pomôžu v boji proti znečisťovaniu prírody.

V správe žiackej rady je miestnosť, ktorú nazývame klubovňa. Slúži ako miesto zasadnutí Žiackej rady školy a je k dispozícii pre všetkých študentov počas prestávok, voľných hodín a podobne. Klubovňa prešla na prelome rokov 2017/2018 kompletnou rekonštrukciou, ktorá prebiehala za pomoci členov rady a dobrovoľníkov zo školy pod záštitou ŽRŠ. Je rozdelená na pracovnú a oddychovú zónu. V pracovnej zóne majú študenti k dispozícii vysoké stoly so stolovými lampami, čiže vhodný priestor na tvorbu projektov a čítanie. Načerpať novú silu a energiu môžu v spomínanej druhej časti, ktorá je vybavená sedačkou, sedacími vakmi a kobercom.

Predseda
Jozef Sabo — 3.C
Podpredseda
Ema Vargová — 3.C
Tajomník
Gabriela Grešková — 2.A
Koordinátor
PaedDr. Zuzana Novotná
Kontakt
ziackarada@srobarka.sk
Fotografia žiackej rady

Zoznam členov ŽRŠ — zástupcov za triedy — 2020/2021

 • 1.B
  Mikuláš Marko
  Katarína Šebáková
 • 2.A
  Gabriela Grešková
 • 2.B
  Katarína Gašparíková
  Susan Elen Koribaničová
 • 2.C
  Gabriel Sarkovics
  René Stráňai
 • 3.C
  Jozef Sabo
  Ema Vargová
 • 3.D
  Klaudia Kováčová

Aktivity ŽRŠ

Imatrikulačný ples

Zástupcovia ŽRŠ sa podieľajú na ozdobení priestorov a samotnom krstení nových prvákov.

Noc na Šrobárke

Túto akciu ŽRŠ pripravuje pre prvákov. Je to noc plná zábavy a aktivít prichystaných od starších študentov a profesorov. Prváci si môžu vyskúšať ujsť z Escape room, overiť svoje znalosti medzi filmami a seriálmi, zabaviť sa pri hudobnom kvíze, unaviť sa na volejbalovom, či ping-pongovom turnaji. Pred hlavnou hrou si môžu oddýchnuť pri pletení náramkov. Už spomínaná hlavná hra večera obsahuje množstvo logických hlavolamov a skúšania svojich vedomostí. Keďže samostatný obsah tejto hry je každoročným prekvapením, noví Šrobárčania tu zažijú množstvo zábavy.

Korčuľovanie

Učitelia a žiaci školy si môžu zakorčuľovať na prenajatej ľadovej ploche v príjemnej atmosfére. Tieto spoločne strávené oddychové chvíle po vyučovaní sú plné zábavy a smiechu.

Mikuláš

Každoročne, v období adventu, sa zástupcovia prezlečú za Mikuláša, anjela a čerta. Pri vchádzaní do školy potešia študentov a aj profesorov sladkou maličkosťou.

Šrobárska tehla

Charitatívna výpomoc pre ľudí v núdzi. Šrobárčania spoja svoje sily a spoločne tak vyzbierajú trvanlivé potraviny či drogériu. Táto zbierka je neskôr odovzdaná krízovým centrám.

Teplákový deň

Táto nová školská akcia vznikla počas školského roku 2018/2019. Jej cieľom je na chvíľu uniknúť zo štandardného oblečenia a prísť do školy v teplákoch.

Ozdobovanie tried

Deň pred rozlúčkou so štvrtákmi tretiaci zostanú v škole o niečo dlhšie a ozdobia triedy naším najstarším študentom.

Filmová noc

Akcia, ktorá sa každoročne organizuje pre žiakov 2. ročníka a členov krúžku Vtedy na Šrobárke. Žiaci ostávajú cez noc v priestoroch Šrobárky a spánok vymenia za pozeranie filmov.

Zber papiera

Zberom papiera prispievame k zachraňovaniu našej planéty. Koná sa každú jeseň a jar. Motiváciou pre žiakov sú taktiež jednotky či deň voľna po prekročení určitej hranice nazbieraných kilogramov.

Maškarný ples

Nezabudnuteľný večer plný hudby, smiechu, tanca či spevu. Začína sa slávnostným otvorením, pokračuje večerou a končí voľnou zábavou.

Valentín

Valentínska pošta je spríjemnením vyučovania v „deň zaľúbených“. Šrobárčania môžu poslať alebo dostať valentínky, ktoré vyjadrujú sympatie a slúžia ako prejav lásky.

Kalaples

Tradičné šrobárske Kalamajky zvyknú byť ukončené Kalaplesom. Ples je vždy vítaným relaxom od náročného učenia v škole.