Organizácia začiatku školského roka 2020/2021

Milí Šrobárčania,

dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2020 o 9:15 hod. v triedach Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach, prostredníctvom školského rozhlasu.

Organizácia začiatku školského roka →