Olympiáda kritického myslenia

Olympiáda kritického myslenia je súťaž pre študentov stredných škôl. Uskutoční sa online, 15. decembra 2021.

Je rozdelená do troch častí: Prvá časť sa zameriava na overovanie a vyhľadávanie informácií. Druhá časť sa venuje identifikácii logických chýb v texte a interpretácií dát z grafov a štatistík. Zadaním v tretej časti je sformulovať argumenty na určené témy.

Koordinátor: Mgr. Ľ. Kurcinová