V celkovom hodnotení sme poskočili na 14. priečku zo 104 škôl v rámci Slovenska a 71. miesto v medzinárodnej konkurencii 702 škôl celkom. Z našich súťažiacich najlepšie umiestnenie získali Veronika Benková z 2.B triedy a v špeciálnej kategórii Martin Barta z 2.E triedy. Srdečne blahoželáme!

Príloha — Medzinárodná súťaž Best in English 2023 — certifikáty