Vzdelávanie by sa malo čo najviac pretvárať do praxe a nemalo by ostať len pri fádnom odpisovaní poznámok z tabule či nekonečnom memorovaní poznámok. Tohto kréda sa držali i žiaci na hodinách nemeckého jazyka, ktorí svoje gramatické znalosti pretavili do rôznorodých zaujímavých online cvičení pomocou stránky worldwall. Vďaka tejto aktivite si študenti nielenže precvičili svoje vedomosti, ale vytvorili cvičenia slúžiace aj pre ostatných učiacich sa.

Fotogaléria — Nemecká gramatika (trochu) inak

Príloha — Deutsch Quiz

Príloha — Konjunktív II

Príloha — Modal Verben Präteritum

Príloha — Sätze mit dass 01 – EaL

Príloha — Reflexivpronomen im Akkusativ

Príloha — Reflexivpronomen im Akkusativ

Príloha — AJ EK

Príloha — Präteritum und Präsens Ema und Marek