Návrat žiakov do škôl

MŠVVaŠ SR zverejnilo 4. januára 2021 tieto informácie:

Viac informácií o pláne otvárania škôl →