V piatok 28. apríla 2023 sa vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach konalo regionálne kolo 18. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže MLADÝ EURÓPAN 2023.

Poslaním súťaže bolo zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl. Nosnou témou boli tento rok všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Nosnými oblasťami pre tento rok boli Európsky rok zručností 2023, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen.

Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Švédsku, alebo o Španielsku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2023.

Súťažné tímy si zmerali svoje vedomosti v troch kolách. Prvé tvoril vedomostný test, druhé kolo jazyková tajnička a tretie kolo pozostávalo z prezentácie zameranej na osobnosti, dominanty a symboly Európskej únie.

Náš tím v zložení Viktória Vanátová, Alexandra Spišáková a Adam Kubiš z 3.D triedy sa v súťaži umiestnil na 2. mieste a zaslúžene si prevzali hodnotné ceny. K výbornému umiestneniu všetkým blahoželáme.