Maturitné testy

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk

 • Maturita 2018
  • test externej časti maturitnej skúšky B1, B2, C1 + nahrávky k testu B1, B2, C1
  • kľúč správnych odpovedí k testu B1, B2, C1
  • téma písomnej formy internej časti maturitnej skúšky B1, B2, C1
 • Maturita 2017
  • test externej časti maturitnej skúšky B1, B2, C1 + nahrávky k testu B1, B2, C1
  • kľúč správnych odpovedí k testu B1, B2, C1
  • téma písomnej formy internej časti maturitnej skúšky B1, B2, C1
 • Maturita 2016
  • test externej časti maturitnej skúšky B1, B2 + nahrávky k testu B1, B2
  • kľúč správnych odpovedí k testu B1, B2
  • téma písomnej formy internej časti maturitnej skúšky B1, B2

Matematika

Nemecký jazyk

 • Maturita 2018
  • test externej časti maturitnej skúšky B1, B2, C1 + nahrávky k testu B1, B2, C1
  • kľúč správnych odpovedí k testu B1, B2, C1
  • téma písomnej formy internej časti maturitnej skúšky B1, B2, C1
 • Maturita 2017
  • test externej časti maturitnej skúšky B1, B2, C1 + nahrávky k testu B1, B2, C1
  • kľúč správnych odpovedí k testu B1, B2, C1
  • téma písomnej formy internej časti maturitnej skúšky B1, B2, C1
 • Maturita 2016
  • test externej časti maturitnej skúšky B1, B2 + nahrávky k testu B1, B2
  • kľúč správnych odpovedí k testu B1, B2
  • téma písomnej formy internej časti maturitnej skúšky B1, B2

Ruský jazyk

 • Maturita 2018
  • test externej časti maturitnej skúšky B1, B2 + nahrávky k testu B1, B2
  • kľúč správnych odpovedí k testu B1, B2
  • téma písomnej formy internej časti maturitnej skúšky B1, B2, C1
 • Maturita 2017
  • test externej časti maturitnej skúšky B1, B2 + nahrávky k testu B1, B2
  • kľúč správnych odpovedí k testu B1, B2
  • téma písomnej formy internej časti maturitnej skúšky B1, B2, C1
 • Maturita 2016
  • test externej časti maturitnej skúšky B1, B2 + nahrávky k testu B1, B2
  • kľúč správnych odpovedí k testu B1, B2
  • téma písomnej formy internej časti maturitnej skúšky B1, B2

Francúzsky jazyk

 • Maturita 2018
  • test externej časti maturitnej skúšky B1, B2 + nahrávky k testu B1, B2
  • kľúč správnych odpovedí k testu B1, B2
  • téma písomnej formy internej časti maturitnej skúšky B1, B2
 • Maturita 2017
  • test externej časti maturitnej skúšky B2 + nahrávky k testu B2
  • kľúč správnych odpovedí k testu B2
  • téma písomnej formy internej časti maturitnej skúšky B1, B2
 • Maturita 2016
  • test externej časti maturitnej skúšky B1, B2 + nahrávky k testu B1, B2
  • kľúč správnych odpovedí k testu B1, B2
  • téma písomnej formy internej časti maturitnej skúšky B1, B2

Biológia

Dejepis

Fyzika

Geografia

Chémia

Informatika

Občianska náuka

Staršie maturitné testy a dokumenty sú dostupné na webovej stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania.