Foto

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

  • Bol rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, člen výboru European Medical Association (EMA) v Bruseli.
  • Pôsobil ako člen koordinačného výboru v Bruseli pre projekt mapovania špecializačného štúdia v medicíne v krajinách Európskej únie a kandidátskych krajinách.