Krúžok prvej pomoci

„Akákoľvek poskytnutá prvá pomoc je lepšia ako žiadna.“

Poskytnutie prvej pomoci je nielen morálnou povinnosťou každého občana, ale aj povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona. V núdzových situáciách 90% životov zachránia ľudia ako vy. Každý z nás je schopný naučiť sa základné záchranné úkony, ktoré práve v prípade núdze rozhodujú medzi životom, trvalým poškodením zdravia a smrťou. Hrdinom prvej pomoci sa môže stať každý a kdekoľvek. Stačí vedieť ako na to.

Krúžok prvej pomoci na Šrobárke funguje už od roku 2010. Počet členok krúžku sa každoročne mení, keďže každý školský rok sa do krúžku môžu prihlásiť noví členovia a žiaci, ktorí už na škole ukončili štúdium, krúžok opúšťajú.

Našim cieľom je viesť členov krúžku, ale aj žiakov školy k ľudskosti, vzájomnej pomoci a iným humanitným aktivitám. Pripravujeme žiakov poskytnúť bezprostrednú prvú pomoc v situáciách, kedy doslova sekundy rozhodujú o živote človeka.

Organizačne pomáha zabezpečiť mobilné odbery krvi na Šrobárke, počas Valentínskej kvapky krvi v mesiaci február a Študentskej kvapky krvi v októbri. Podieľa sa aj na rôznych ďalších aktivitách a workshopoch organizovaných Slovenským Červeným Krížom.

Družstvo prvej pomoci, ktoré je súčasťou krúžku, sa celý školský rok pripravuje na celomestskú súťaž „Družstiev prvej pomoci mládeže mesta Košice“, kde si v mesiacoch máj a jún má možnosť porovnať svoje vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci medzi svojimi rovesníkmi. V školskom roku 2016/2017 sa im v tejto súťaži podarilo získať krásne prvé miesto.

Každoročne realizujeme:

  • Mobilný odber: Študentská kvapka krvi (október),
  • Mobilný odber: Valentínska kvapka krvi (február),
  • Pomoc pri Celoslovenskej finančnej zbierke SČK,
  • Pomoc pri organizácii Súťaže prvej pomoci pre Základné školy (rozhodcovia a figuranti),
  • Prípravu družstva prvej pomoci na celomestskú súťaž Družstiev prvej pomoci,
  • Účasť na Workshopoch k darcovstvu krvi,
  • Osvetu: Svetový deň prvej pomoci,
  • Osvetu: Deň boja proti AIDS a i.