V dňoch 25. – 27. apríla 2023 sa v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hlavnej ulici v Košiciach konalo krajské kolo vedomostnej súťaže z astronómie „Čo vieš o hviezdach?“. Súťaže, ktorá prebiehala v 3 vekových kategóriách, sa zúčastnilo až 37 žiakov základných a stredných škôl z okresov Košice, Košice-okolie, Michalovce, Trebišov, Spišská Nová Ves a Rožňava.

V najstaršej 3. kategórii (žiaci stredných škôl, gymnázií a 5. až 8. ročníka 8-ročných gymnázií) mala tento rok prvýkrát svoje zastúpenie aj Šrobárka. Nina Karabinošová (2.A) ukázala, že aj Šrobárčania majú vedomosti z histórie astronómie, vedia čítať zo slepej mapy oblohy a dokážu riešiť astronomické príklady. V silnej konkurencii rovesníkov sa Ninka umiestnila na peknom 7. mieste. Na postup do celoštátneho kola to síce nestačilo, no veríme, že ju to povzbudí k ďalšiemu rozvíjaniu záujmu o astronómiu.

A ktovie, možno Ninkina účasť na krajskom kole motivuje aj ďalších Šrobárčanov zapojiť sa do tejto tradičnej vedomostnej súťaže už v nasledujúcom školskom roku.