Pod záštitou Ministerstva školstva sa konalo krajské kolo v streetbasketbale žiačok stredných škôl. Naše žiačky, po vynaložení veľkého úsilia, získali vynikajúce 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria — Krajské kolo v streetbasketbale žiačok stredných škôl