Kontaktný psychológ

Vážení rodičia, milí žiaci,

počas dištančného vzdelávania môžete využiť pomoc našej kontaktnej psychologičky Mgr. Natálie Krokavcovej z CPPPaP na Karpatskej ulici 8 v Košiciach. Na čase a forme konzultácií sa môžete dohodnúť e-mailom alebo telefonicky:

  • e-mail — krokavcova@kpppke.eu, skola@pppke.svcmi.sk
  • tel. — 055/6823212; 055/6226615; 055/6252981