Také miesto — Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach — sme s triedou 3.A navštívili .

Pani inžinierka Blanka Marinová (klinická fyzička) nám predstavila činnosť pracoviska, od prípravy rádiofarmák, cez diagnostiku, po terapiu otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi so zhrnutím základných fyzikálnych princípov. Dozvedeli sme sa ako využívajú rôzne zdroje rádioaktivity za účelom pomerne sofistikovanej neinvazívnej medicínskej diagnostiky a terapie. Zistili sme ako dbať na radiačnú ochranu a aké prístroje sa používajú na vyhodnotenie rádioaktívnej kontaminácie a ožiarenia. Týmto jej úprimne ďakujeme.

Fotogaléria — Návšteva Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach