IT tábor 2019

Milí záujemcovia o šrobársky letný IT tábor, v termíne od 8. do 12. júla 2019 opäť organizujeme letný tábor s dennou dochádzkou pre žiakov 6. – 8. ročníka ZŠ.

Prihlasovanie záujemcov o IT tábor prebehlo prostredníctvom online formulára prihlášky. Ďakujeme za Váš záujem.
Súhlas so spracovaním osobných údajov →

Základné informácie

Termín
8. – 12. júl 2019 — Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
Charakteristika
5-dňový tábor s dennou dochádzkou, vhodný pre žiakov 6. – 8. ročníka základných škôl
Program
Programovanie a súťaž robotov, zaujímavé pokusy z prírodovedných predmetov, zábavná matematika, spoločenské hry v cudzom jazyku, športové aktivity, zaujímavé exkurzie, výlet do Tatier
Denný program
Začiatok o 8:00, koniec o 16:00
Účastník tábora potrebuje
Športové oblečenie a obuv

Registrácia a platba

Registrácia
30. máj – 28. jún 2019 — bude uzavretá termínom alebo pri naplnení kapacity
Cena tábora
59,00 € na dieťa je nutné uhradiť najneskôr 28. júna 2019 na účet OZ Priatelia Šrobárky:

  • IBAN: SK13 5600 0000 0004 0998 5001
  • VS: 20190708

Správa pre prijímateľa: IT tábor – Meno a priezvisko dieťaťa (detí, ak platíte za viacerých)

Cena zahŕňa
Desiata, obed, olovrant, pitný režim, materiál a pomôcky na prácu s IT, odmeny, certifikáty