IT – krúžok

Milí žiaci, v spolupráci s T-Systems sa môžete zapojiť do krúžku, ktorý je určený nie len pre programátorov.

Krúžok bude lektorovať pani Anna Volcková, zamestnankyňa T-Systems, dvakrát do mesiaca (po 90 minút). Obsahom stretávania bude: všeobecný úvod do práce v IT a priblíženie práce vo vnútri IT firmy.

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť prostredníctvom online formuláru.