Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

kritériá na prijatie do 1. ročníka (šk. r. 2021/22) budú zverejnené na našej stránke do 26. februára 2021.

Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy je do 8. apríla 2021.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Termín na rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na našom webovom sídle školy je do 20. mája 2021.

Aktuálne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole →

Viac informácií o rozhodnutí ministra z 26. januára 2021 →

Rozhodnutie ministra zo 4. januára 2021 →
Najčastejšie otázky k rozhodnutiu →