Imatrikulačný ples

Milé kolegyne a kolegovia, milí žiaci!

Dňa 4. októbra 2019 sa uskutoční v Dome umenia Imatrikulačný ples.

Srdečne Vás všetkých pozývame, tešíme sa na žiakov 1. ročníka, ktorí vstúpia do cechu Šrobárčanov. Začíname o 18:00, končíme o 24:00.

Lístky sú už v predaji, cena jedného lístka je 5 €.