Imatrikulačný ples

Milé kolegyne a kolegovia, milí žiaci!

Dňa 5. októbra 2018 sa uskutoční v Dome umenia Imatrikulačný ples.
Srdečne Vás všetkých pozývame, tešíme sa na žiakov 1. ročníka, ktorí vstúpia do cechu Šrobárčanov. Začíname o 18:00, končíme o 24:00.

Lístky si môžete zakúpiť od 1. októbra 2018 na sekretariáte. Cena jedného lístka je 5 €.

Udalosť na Facebooku →