V hudobnom projekte sa žiaci 2.D (DSD-skupina) venovali modernej nemeckej hudbe. Pracovali v malých skupinách so skladbami, v ktorých sa autori zamerali na aktuálne témy ako medziľudské vzťahy, nenávisť, vojna, rasizmus a pod. Výsledkom skupinovej práce bolo odhalenie dôležitých posolstiev piesní, ktoré prezentovali pred triedou v NEJ.

Preukázali tým nielen svoje jazykové znalosti, ale aj pochopenie aktuálnych spoločenských problémov.

Fotogaléria — Hudobný projekt v NEJ