Fotografovanie triednych kolektívov

Milí žiaci,

v dňoch 4. – 5. septembra 2023 bude prebiehať fotografovanie triednych kolektívov.

Harmonogram fotenia tried →