Slovensko patrí medzi krajiny bohaté na zdroje podzemných vôd. Naša voda z vodovodu je neškodná a môžeme ju bežne piť. Už ste sa zamysleli nad tým, ako môže byť voda z vodovodu pitná? Musí sa chemicky upravovať. V súčasnosti ale obsahuje pitná voda nadmerné množstvo chlóru či iných škodlivých látok pre naše telo.

Filtrácia je účinný spôsob, ako získať kvalitný zdroj zdraviu prospešnej vody. Na Šrobárke dbáme o zdravie našich profesorov a žiakov, preto sme sa rozhodli zabezpečiť naozaj neškodnú vodu priamo z vodovodu.

Zakúpili sme prietokový filter, ktorý je umiestnený pri jedálni. Myslite ekologicky, nekupujte balené vody a pite „šrobovodu“.