Mesto Kežmarok, ktoré leží pod Vysokými Tatrami, privítalo dňa žiakov 2.C a 2.D triedy mrazivým ránom. Cieľom exkurzie nebolo ani tak okúsiť tatranskú jeseň, ako skôr navštíviť zaujímavé pamiatky, ktoré sa v Kežmarku nachádzajú.

Jednou z nich je nepochybne Drevený artikulárny kostol, ktorý má pôdorys rovnoramenného gréckeho kríža. Vzácny je najmä tým, že napriek okolnostiam daným artikulami (článkami povoľujúcimi stavbu), napr. plytké základy, drevený materiál, močaristé podložie, žiadna ochrana pred vojskom, sa ho podarilo zachovať v takmer pôvodnom stave dodnes. Vďaka tejto autentickosti je zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Dnes je využívaný na hudobné koncerty a v teplých mesiacoch slúži evanjelickým veriacim. Tí sa v chladnejších mesiacoch presúvajú do Nového evanjelického kostola, ktorý stojí v jeho susedstve. Je to moderná stavba, ktorej súčasťou je kupola, zvonica a mauzóleum Imricha Thökölyho, majiteľa Kežmarského hradu.

Dominanty na Hviezdoslavovej ulici v Kežmarku uzatvára evanjelické lýceum, ktoré navštevovali viaceré osobnosti slovenskej histórie, napr. literáti P. O. Hviezdoslav, J. Kráľ, J. Jesenský, M. Kukučín a iní. Šrobárčania sa prešli po miestach, kde v laviciach sedeli a po chodbách kráčali tisícky žiakov rôznych národností i vierovyznaní. Zoznámili sa aj so školským poriadkom, ktorý bol oveľa prísnejší ako ten dnešný šrobársky.

V súčasnosti je v lýceu zachovaná Lyceálna knižnica, ktorá je najväčšou školskou historickou knižnicou v strednej Európe. Slúžila pre potreby žiakov, učiteľov, ale aj obyvateľov mesta. Vznikla postupným dokupovaním, ale aj darovaním kníh. Obsahuje 55 prvotlačí a obrovské množstvo originálov, ktoré na svete existujú len v minimálnych počtoch. Dokopy je v knižnici 150 000 diel.

Napriek mrazivému ránu si Šrobárčania užili krásny slnečný deň, obohatili svoje vedomosti o nové literárne a historické skutočnosti a v neposlednom rade odchádzali plní dojmov a zážitkov.

Fotogaléria — Exkurzia v Kežmarku