Dištančné poradenstvo cez Skype

Vážení rodičia, milí žiaci,
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) na Karpatskej ul. č. 8 v Košiciach zriadilo dištančné poradenstvo študentom a rodičom cez Skype.

  • Pracovné dni: 8:00 – 16:00 hod.
  • Priamy kontakt: webstránka CPPPaP, tel. +421 55 6823204 alebo sprostredkovane na adrese: vychovnyporadca@srobarka.sk