Popri oficiálnom oceňovaní učiteľov sa 28. marca 2019 predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka, vybral aj na „prepadovku“ na Gymnázium Šrobárova, kde kedysi študoval.

Video — Deň učiteľov s predsedom Košického samosprávneho kraja

Príspevok — Rastislav Trnka: Ďakujeme, milí učitelia