„Každý, kto si niečo pamätá zo školy, tak si pamätá učiteľov, nie ich metódy a techniky. Učitelia sú srdcom vzdelávacieho systému.“ (Sidney Hook)

28. marca 2023 si žiaci Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach nenechali ujsť príležitosť osláviť Deň učiteľov spolu so svojimi pedagógmi.

V organizačnom područí žiackeho parlamentu bol v aule školy pre vyučujúcich pripravený slávnostný program. Žiaci na začiatok „otočili garde“ a privítali profesorov krátkou skúškou — zábavným testom Kahoot, ktorým overili aj ich vedomosti z gymnaziálneho učiva, či dokonca znalosť školského poriadku. Po príhovore predsedu žiackeho parlamentu, v ktorom bola vyjadrená vďaka a poklona práci, ktorú naši profesori denno-denne vykonávajú, boli odprezentované fotografie, zachytávajúce život učiteľov a žiakov na našom gymnáziu. Záverom bol všetkým profesorom odovzdaný symbolický darček — červené pero zdobené papierovou ružou s prianím, aby odhodlanosť, profesionalita a inšpiratívnosť, s ktorou sú žiaci Gymnázia, Šrobárova 1 pripravovaní do života, vytrvala vo svojej povestnej prvotriednosti.

Fotogaléria — Deň učiteľov na Šrobárke 2023