Deň narcisov na Šrobárke

Deň narcisov nemôže mať pauzu! Je to každoročná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Nájdite si preto i vy čas a príďte si vziať svoj narcis 15. júna 2021 v priebehu všetkých prestávok na vrátnicu školy.

Neváhajte a pripnite si tento jedinečný kvietok nádeje, podporíte onkologicky chorých pacientov. Ďakujeme za vaše šľachetné gesto!

Deň narcisov — rádiospot →