Ďakujeme rodičom našich žiakov, zamestnancom, absolventom a priateľom našej školy, ktorí prispeli poukázaním 2% dane v prospech Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky. Aj vďaka Vám sa nám podarilo vyzbierať sumu 6079,04 €, čo je najvyššia suma od roku 2009, a môžeme tak zlepšovať podmienky vzdelávania žiakov našej Šrobárky.
Ďakujeme!