Dňa sa v spolupráci s košickou firmou Visma Labs uskutočnil na našej škole Code Challenge. Žiaci 2. ročníka informatickej triedy mali možnosť riešiť úlohy v programovacom prostredí PyCharm pod vedením nášho absolventa a v súčasnosti zamestnanca firmy Visma Labs Michala Angeloviča.

Počas trojhodinovej programátorskej výzvy si prešli úlohami rôznej obtiažnosti, ktoré boli pre nich pripravené. Na nich si nielen vyskúšali, overili a posunuli svoje schopnosti, ale navyše mohli odkonzultovať a vylepšiť svoje riešenia pod vedením človeka z praxe. Za pripravený workshop firme Visma Labs a Michalovi ďakujeme a budeme sa tešiť na ďalší.