Naša študentka Gabriela Grešková sa dňa 4. mája 2023 zúčastnila finále Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje INESS — Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s INEV. Do finále, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave, sa z viac než 10 100 zapojených študentov prebojovalo 50 najlepších mladých ekonómov a ekonómok zo Slovenska. Test celonárodného kola bol zameraný na aktuálne ekonomické problémy, pričom si študenti mali možnosť precvičiť schopnosti argumentácie, zakresľovania grafov a výpočtov. Gabika sa v silnej konkurencii umiestnila na peknom 17. mieste a zo súťaže si okrem výherného balíčka odnáša aj množstvo cenných skúseností a nových poznatkov.

Ďakujeme za reprezentáciu školy.

Fotogaléria — Celoslovenské kolo Ekonomickej olympiády