V tomto školskom roku sme sa v rámci krúžku Vtedy na Šrobárke zapojili do celoslovenskej súťaže Zlatá klapka 2023. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Príspevky a výkony hodnotila porota zložená z vysokoškolských pedagógov a odborníkov z televízneho prostredia a odboru kinematografie.

Výsledky 11. ročníka súťaže vyhlásili v pondelok 27. marca 2023 v Bratislave za prítomnosti ministra školstva a primátora mesta Bratislava.

Do súťaže sa prihlásilo takmer 150 súťažiacich z 22 škôl. Uspieť mohli v kategóriách ako spravodajstvo, publicistika, strih, kamera, videoklip či animovaný alebo hraný film. Za spravodajský príspevok bol ocenený Arian Tahzib (2.A), ktorý na súťaži reprezentoval CVČ.

Náš školský krúžok sa zapojil s videami Migranti, Rezonancia, Môj učiteľ a Európsky jazykový týždeň. Hlavné ceny sme síce nezískali, ale boli sme v silnej konkurencii umeleckých škôl nominovaní celkovo v piatich kategóriách, čo je pre nás veľkým úspechom a motiváciou do ďalšej práce.

Fotogaléria — Celoslovenská súťaž Zlatá klapka