Archív — dôležité informácie

14. okt

2022

PHF EU — informačný deň

Milí študenti,

Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach — Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje dňa 21. októbra 2022 v čase 10:00 – 12:00 informačný deň pre záujemcov o štúdium.

14. okt

2022

UPJŠ — deň otvorených dverí

Milí študenti,

deň otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa bude konať 21. októbra 2022 od 9:00 hod. na Moyzesovej ulici v Košiciach.

Informácie o programe DOD →

10. okt

2022

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 20. októbra 2022 (štvrtok) o 17:00 hod.

V čase od 17:30 hod. do 18:30 hod. bude prebiehať informačná časť (možné individuálne stretnutia s vyučujúcimi).

10. okt

2022

Shakespeare Memorial 2022

Po vynútenej dvojročnej prestávke sa na našej škole opäť uskutoční súťaž v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare Memorial.

Školské kolo bude v utorok 8. novembra 2022 o 14:45, krajské kolo sme naplánovali na stredu 23. novembra 2022 od 10:00. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoštátneho finále, ktoré bude v Bratislave dňa 8. decembra 2022.

Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. I. Melichová (melichova@srobarka.sk). Tešíme sa na Vás.

10. okt

2022

Zber papiera

Milí Šrobárčania,

v dňoch od 17. do 20. októbra 2022 sa uskutoční zber papiera. Čakáme Vás na školskom dvore v nasledujúcich časoch:

  • 17. október (pondelok): 14:15 – 15:00
  • 18. október (utorok): 7:00 – 8:00 a 14:15 – 15:00
  • 19. október (streda): 7:00 – 8:00 a 14:15 – 15:00
  • 20. október (štvrtok): 7:00 – 8:00 a 14:15 – 15:00 a 16:00 – 17:00

9. okt

2022

Open Creative Doors II — Studio Trip

Viac informácií o podujatí (PDF — 760 kB) →

4. okt

2022

3. okt

2022

Projekt MiniErasmus — registrácia

Viac informácií o projekte MiniErasmus →

27. sep

2022

Noc na Šrobárke

Noc na Šrobárke sa uskutoční 30. septembra 2022 (piatok) od 18:00.

27. sep

2022

Festival vedy a techniky AMAVET 2022

AMAVET pozýva na 25. ročník vedátorskej projektovej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl.

Pozvanie na Festival vedy a techniky AMAVET (PDF — 475 kB) →

Propozície súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (PDF — 754 kB) →

23. sep

2022

Európsky týždeň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26. septembra) organizujeme na našej škole Európsky týždeň jazykov — každý deň bude venovaný jednému cudziemu jazyku, ktorý sa na škole vyučuje. Vyučujúci cudzích jazykov si pripravili množstvo aktivít, takže sa máte na čo tešiť.

15. sep

2022

Pozvánka na rodičovské združenie (pre 1. a 4. ročník)

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne aktívy RZ pre 1. a 4. ročník, ktoré sa uskutočnia dňa 22. septembra 2022 (štvrtok) o 17:00 hod. prezenčnou formou.

1. sep

2022

Organizácia začiatku školského roka 2022/2023

Milí Šrobárčania,

dovoľte nám, aby sme Vás srdečne pozvali na slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2022 o 9.00 hod. na školskom dvore Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach.

Organizácia začiatku školského roka 2022/2023 →

31. aug

2022

Fotografovanie triednych kolektívov

Milí žiaci,

v dňoch 5. – 6. septembra 2022 bude prebiehať fotografovanie triednych kolektívov.

Harmonogram fotenia tried →

30. aug

2022

Prezenčné vyučovanie 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,

prezenčné vyučovanie bude prebiehať v súlade s dokumentom Zelená otvoreným školám:

  • Zákonný zástupca/plnoletý žiak predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ — prostredníctvom Edupage.
  • Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí žiak predložiť „Potvrdenie od lekára“.
  • Zákonný zástupca/plnoletý žiak nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu.
  • V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka/plnoletý žiak bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.
  • Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty.

Viac informácií nájdete tu:

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2022 (PDF — 172 kB) →

Zelená otvoreným školám v školskom roku 2022/2023 (PDF — 3,9 MB) →

Zásady školského vyučovania počas pandémie COVID-19 (PDF — 157 kB) →

Vstup návštevníka do priestorov školy (PDF — 61 kB) →