Archív — dôležité informácie

21. mar

2022

Zaujímavosti vody a lesov

Zaujímavosti vody a lesov — viac →

11. mar

2022

Šrobárčania — Šrobárke

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy,

ďakujeme, že ste sa v roku 2021 rozhodli venovať 2% z dane našej škole. Vďaka Vám sa poradilo vyzbierať krásnu sumu 12 797 € na účet Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky. Získané finančné prostriedky nám pomáhajú zlepšovať podmienky a rozširovať možnosti vzdelávania na Šrobárke.

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o podporu, ktorú môžete vyjadriť venovaním 2 % z dane. Potrebné tlačivo nájdete na stránke školy. Vyplnené tlačivo a potvrdenie o zaplatení dane z príjmu stačí doniesť do zbernej schránky na vrátnici školy, poslať prostredníctvom žiakov alebo poštou na adresu školy, respektíve poslať priamo na daňový úrad.

Za toto pekné gesto Vám vopred ďakujeme!

2 % z dane pre Šrobárku →

Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY →
Ako poukázať 2 % z dane →

10. mar

2022

Prejdite sa s nami po Šrobárke!

Uchádzači — Štúdium na Šrobárke →

5. mar

2022

Spoločenské vedy na Šrobárke

Uchádzači — Štúdium na Šrobárke →

1. mar

2022

Pomôžme spolu Ukrajine

My podpísaní pedagogickí a odborní zamestnanci Gymnázia, Šrobárova 1, Košice, vyjadrujeme solidaritu s obyvateľmi nezávislej a suverénnej Ukrajiny. Sme proti agresii, ktorá ohrozuje životy nevinných ľudí na Ukrajine a pokúša sa o destabilizáciu mieru.

NO WAR, PLEASE.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.

28. feb

2022

Kritériá prijímacích skúšok boli zverejnené!

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 nájdete tu.

27. feb

2022

Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

Milé Šrobárčanky a Šrobarčania,

dávame Vám do pozornosti informáciu, že po pilotnom kole máte možnosť zapojiť sa do krajského kola Olympiády kritického myslenia.

Súťažíte ako jednotlivec v dvoch kategóriách 1. — 2. roč. SŠ a 3. — 4. roč. SŠ. Prihlásiť sa môže ktokoľvek z vás.

Úlohy OKM sa delia do troch tematických častí. Prvá časť sa zameriava na mediálnu gramotnosť a overovanie informácií. Druhá časť sa bližšie pozerá na manipulatívne techniky, hlavne pri interpretácií dát a písaného textu. Tretia časť cvičí argumentáciu – schopnosť logicky, konštruktívne a slušne obhajovať pozíciu.

Súťaž sa začína krajským kolom, uskutoční sa 23. marca 2022 v čase medzi 9:00 a 13:00. Súťažiaci budú mať 2 hodiny času od momentu, kedy začnú test. Samotný test prebehne online na platforme okm-online.sk. Najlepší z Vás postúpia do celoslovenského kola.

V prípade záujmu kontaktujte Mgr. Ľ. Kurcinovú.

18. feb

2022

Deň otvorených dverí 2022

Deň otvorených dverí 2022 (video) →

17. feb

2022

13. feb

2022

Deň otvorených dverí 2022

Zoznámte sa prostredníctvom online informačných dní KSK aj s jednou z najstarších škôl v Košiciach. Gymnázium, Šrobárova 1 už 130 rokov ponúka kvalitné stredoškolské vzdelanie.

KEDY?: 15. februára 2022

O KOĽKEJ?: 16.00 – 19.00

Neváhajte nás osloviť a položiť svoje zvedavé otázky. Radi každému odpovieme.

Podrobnejšie informácie môžete získať na online Dni otvorených dverí, ktorý sme pre vás pripravili v piatok 18. februára 2022. Prostredníctvom atraktívnych videí, zaujímavých prezentácií preniknete priamo do šrobárskeho života. Odhalíme vám čaro zrekonštruovaných priestorov, zmodernizovaných učební, ale, hlavne, zoznámite sa s tými najdôležitejšími — žiakmi školy.

9. feb

2022

Slovenčina a umenie na Šrobárke

Uchádzači — Štúdium na Šrobárke →

26. jan

2022

Kam na strednú školu?

Vážení rodičia, milí deviataci,
ak hľadáte kvalitné vzdelanie v modernej škole s dlhoročnou tradíciou, sme tu práve pre Vás!

Viac informácií o Šrobárke →

15. jan

2022

Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

kritériá na prijatie do 1. ročníka (šk. r. 2022/23) budú zverejnené na našej stránke do 28. februára 2022.

Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi strednej školy je do 20. marca 2022.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 2. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2022,
  • v druhom termíne 9. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2022.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 18. máj 2022.

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Aktuálne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole →

Viac informácií o prijímacom konaní na SŠ →

Podávanie prihlášok na stredné školy (video) →