Archív — dôležité informácie

15. mar

2020

Office 365 pre študentov a učiteľov

Študenti a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium.

Viac informácií o aplikáciách Office 365 →

12. mar

2020

Prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020.

Usmernenie MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách →

12. mar

2020

Zmena termínu maturitnej skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobieod 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

10. mar

2020

Prerušenie vyučovania

Na základe pokynu predsedu KSK č. 9/2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov z organizačných dôvodov prerušujeme vyučovanie od stredy 11. marca 2020 do piatka 13. marca 2020.

O aktuálnych opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailu a webovej stránky školy.

10. mar

2020

Zmena termínu písomnej skúšky (DSD)

Na základe rozhodnutia Centrálneho úradu pre Nemecký jazykový diplom v Spolkovej republike Nemecko sa oficiálne rušia termíny písomnej skúšky v dňoch 12. marca 2020 a 26. marca 2020 a nový termín pre písomnú časť skúšky bude utorok 26. mája 2020.

Náhradný termín pre žiakov, ktorí ju zo zdravotných dôvodov nebudú môcť písať, nebude možný. Termín ústnej skúšky Vám s ohľadom na situáciu včas oznámime.

9. mar

2020

Riaditeľské voľno

Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 6/2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov sa z organizačných dôvodov v dňoch 9. a 10. marca 2020 prerušuje vyučovací proces na škole.

O aktuálnych opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailu a webovej stránky školy.

Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja v plnom znení →

13. feb

2020

Kritériá na prijatie do 1. ročníka

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 budeme vzhľadom na súčasnú situáciu aktualizovať.

Viac informácií o vzdelávacích programoch →

5. feb

2020

Valentínska kvapka krvi 2020

Už o pár dní tu máme Valentín a s ním aj Valentínsku kvapku krvi. Tohtoročná kampaň sa odštartovala pod heslom „Láska lieči“.

Mobilný odber sa bude konať 19. februára 2020 od 8:00 v aule našej školy. Všetkých darcov a prvodarcov prosíme, aby sa nahlásili u p. p. Fabriciovej v kabinete biológie, kde im budú, v prípade potreby, zodpovedané všetky otázky ohľadom darcovstva.

Online registračný formulár →

Viac informácií o darovaní krvi →

29. jan

2020

Videá o maturitnej skúške

Milí štvrtáci, na stránke o maturite nájdete video o tom, ako funguje maturitná skúška a jej hodnotenie, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky a čo vás čaká pri ústnej maturite.

Video – Ako funguje maturitná skúška? →
Video – Ako sa hodnotí externá časť maturity? →
Video – Ako prebieha maturitná skúška? →

28. jan

2020

Filtrovaná voda na Šrobárke

V súčasnosti obsahuje pitná voda nadmerné množstvo chlóru či iných škodlivých látok pre naše telo. Pre zdravie našich profesorov a žiakov sme sa rozhodli zabezpečiť neškodnú vodu priamo z vodovodu.

Zakúpili sme prietokový filter, ktorý je umiestnený pri jedálni. Myslite ekologicky, nekupujte balené vody a pite „šrobovodu“.

Viac informácií o filtrovanej vode →

27. jan

2020

Geografická olympiáda

Školské kolo GO bude prebiehať v stredu 5. februára 2020 od 14:30 do 16:00. Zaregistrovať sa môžete u p. p. Kurcinovej alebo v deň súťaže v počítačovej učebni č. 78 od 13:30 do 14:30.

Olympiáda bude prebiehať v elektronickej podobe, súťažiť môžete aj v domácom prostredí.

Viac informácií o olympiáde →

27. jan

2020

Nové číslo školského časopisu v predaji!

Redakčná rada pripravila nové číslo školského časopisu Študentské slovo – zo Šrobárky o Šrobárke! Podporte náš časopis, ktorý neodmysliteľne k Šrobárke patrí. Za cenu 0,50 € si ho môžete zakúpiť v kabinete NEJ (č. 89).

26. jan

2020

Šrobárske klzisko

Milí Šrobárčania, príďte sa opäť zabaviť spolu s kamarátmi na ľade v príjemnej atmosfére!

Šrobárske klzisko bude prístupné 27. februára 2020 v čase 15:20 – 16:20 v Športovo-zábavnom areáli Alejová 2, Košice.

Plagát k šrobárskemu klzisku →

10. jan

2020

Pozvánka na rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 16. januára 2020 (štvrtok) od 17:00 hod. do 17:30 hod.

V čase od 17:30 hod. do 18:30 hod. bude prebiehať informačná časť (možné individuálne stretnutia s vyučujúcimi).

9. jan

2020

Pozvánka na maškarný ples

Milí Šrobárčania, pozývame Vás na maškarný ples, ktorý sa uskutoční 30. januára 2020 (štvrtok) o 18:00 v Spoločenskom pavilóne.

Predaj lístkov bude od 13. do 15. januára 2020 v študovni počas veľkej prestávky. Cena jedného lístka je 15 €.

Plagát k maškarnému plesu →