Archív — dôležité informácie

18. dec

2018

Pokojné prežitie vianočných sviatkov

11. dec

2018

Otvorená hodina nemeckého jazyka

Srdečne pozývame žiakov 9. ročníka základných škôl na Otvorenú hodinu nemeckého jazyka dňa 19. decembra 2018 o 10:50 v aule školy.

Pozvánka na udalosť →

8. dec

2018

Vianoce na Šrobárke

Milí Šrobárčania, nechajte sa uniesť vábivou arómou škorice a domácich perníkov! Zažite nezabudnuteľnú atmosféru Vianoc na našej škole.

V stredu 19. decembra 2018 Vás od veľkej prestávky bude čakať vianočný bufet, vianočné kino, volejbal a stolný tenis, debata — učitelia vs. žiaci a vyhodnotenie súťaže o najkrajšie vyzdobenú triedu.

Viac informácií o aktivite →

6. dec

2018

Vianočná charitatívna zbierka

Dňa 19. decembra 2018 bude žiacka školská rada organizovať vianočnú charitatívnu zbierku. Radi by sme Vás poprosili, ak máte doma nevyužité oblečenie v dobrom stave (vypraté a vyžehlené), knihy pre deti, ale aj dospelých a hračky všetkého druhu (stavebnice, puzzle, autíčka, bábiky…), aby ste ich priniesli po tretej hodine do klubovne.

Takto sa Vy môžete zbaviť už pre Vás nepotrebných vecí a taktiež pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Všetky vyzbierané veci žiacka rada spolu s pánom kaplánom Petrom Janom odnesie do detských domovov, domovov dôchodcov a pod., kde tieto veci nájdu lepšie využitie.

26. nov

2018

Šrobárčania si pripnú Červenú stužku

Červená stužka na Šrobárke sa bude nosiť v stredu 28. novembra 2018.

Počas štvrtej vyučovacej hodiny budú členovia PEER skupiny navštevovať jednotlivé triedy a pripínať nám červenú stužku. Ukážeme tak, že sa dokážeme postaviť za dobrú vec a spoločne ťahať za červenú stužku.

Viac informácií o aktivite →

26. nov

2018

Projekt MiniErasmus

Dňa 7. decembra 2018 v čase od 9:00 do 14:30 hod. bude na Ekonomickej univerzite v Bratislave prebiehať projekt MiniErasmus. Študenti, ktorí prejavia záujem o účasť na tomto projekte, sa môžu v období zaregistrovať vyplnením formulára do 30. novembra 2018.

Viac informácií o projekte →

26. nov

2018

MLH Local Hack Day Košice

V sobotu 1. decembra 2018 sa v priestoroch PF UPJŠ na Jesennej ulici uskutoční MLH Local Hack Day, kde budú súťažiaci súťažiť po celom svete naraz. Jednotlivé projekty sa budú vyhodnocovať priamo na mieste a rovnako budú na mieste aj ocenené. Vstup je zadarmo, občerstvenie bude zabezpečené (potrebná je registrácia).

Počas akcie budú aj workshopy — jeden od Daniela Kuchtu z GlobalLogic na tému machine learning a druhý od Mariána Dvorského z Googlu na tému optimalizácia programov. Téma na prácu bude oznámená priamo na mieste.

Viac informácií o súťaži →

26. nov

2018

Živá Červená stužka na Šrobárke

V piatok 30. novembra 2018 si pripomenieme Svetový deň boja proti AIDS tým, že na Šrobárke vytvoríme živú červenú stužku svojím oblečením.

Príďte teda v tento deň oblečení v červenom tričku, svetri či mikine, aby sme tak spoločne podporili tých, ktorí žijú s HIV alebo AIDS.

Živá červená stužka na Šrobárke 2017 →

22. nov

2018

Olympiáda zo SJL — školské kolo

Milí študenti, Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry — školské kolo sa uskutoční 29. novembra 2018 (štvrtok) o 9:00 (po 1. vyučovacej hodine) v aule. Prosíme tých, ktorí sa prihlásili, aby prišli včas.

14. nov

2018

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Milí študenti, 15. novembra 2018 na 1. hodine sa uskutoční školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Stretnutie prihlásených študentov bude o 8:00 pred bufetom.

Na ústnu časť postúpia štyria študenti, ktorí získajú najvyšší počet bodov. Výsledky budú zverejnené v pondelok (19. novembra 2018) na nástenke pri kabinete anglického jazyka (č. 24). Termín ústnej časti Vám oznámia pani profesorky.

24. okt

2018

Literárno-historická exkurzia do Revúcej, Betliara a Mauzólea Andrássyovcov

V piatok 26. októbra 2018 sa žiaci 2.B triedy zúčastnia literárno-historickej exkurzie do Revúcej (Prvé slovenské gymnázium), Betliara (kaštieľ) a krásnohorského Mauzólea (rodinná hrobka Andrássyovcov).

Zraz účastníkov je o 7:30 hod. pred budovou Gymnázia na Šrobárovej ul. 1 v Košiciach a predpokladaný príchod na to isté miesto je okolo 15:30 hod.

Finančné výdavky sú 13 € na cestu a vstup do Prvého slovenského gymnázia a 6 € na vstup do kaštieľa a Mauzólea. Stravu si zabezpečuje každý sám. Žiaci boli poučení, že počas exkurzie platí Vnútorný poriadok školy pre žiakov.

23. okt

2018

Výsledky volieb do Rady školy

Volebná komisia uskutočnila voľby a po ich realizácii spočítala hlasy. Na základe výsledkov volieb do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach zo zástupcov rodičov voľby dopadli nasledovne:

  • Mgr. Renáta Sotáková (1.B) — 91 hlasov
  • PaedDr. Renáta Širáková (2.C) — 74 hlasov
  • Mgr. Adriana Winkelmesová (1.C) — 50 hlasov
  • Ing. Adriana Romanová (1.C) — 37 hlasov

Do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach bola na volebné obdobie rokov 2018 – 2022 na základe najvyššieho počtu hlasov zvolená Mgr. Renáta Sotáková s počtom hlasov 91.

22. okt

2018

Exkurzia do Revúcej a do Betliara

25. októbra 2018 sa 2.A, 2.C a 2.D trieda zúčastní exkurzie do Revúcej (prehliadka expozície 1. slovenského gymnázia) a do Betliara (prehliadka kaštieľa).

Zraz účastníkov je o 6:50 hod. pred Gymnáziom, Šrobárova 1 v Košiciach, odchod na plánovanú exkurziu je objednaným autobusom spred školy o 7:00 hod.

Návrat pred Gymnázium, Šrobárova 1 v Košiciach je približne o 15:30 hod. Predpokladané výdavky sú 15 € za žiaka (cestovné + vstupy), v sume nie je započítaná strava (stravuje sa každý individuálne). Na exkurzii, ako na každej školskej akcii, platí Vnútorný poriadok školy.

18. okt

2018

Oznámenie o riaditeľskom voľne

Riaditeľka Gymnázia, Šrobárova 1, Košice, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), podľa § 150 ods. 5 udeľuje na deň 29. október 2018 (pondelok) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

29. októbra 2018 sú odhlásení z obeda všetci žiaci. Vyučovanie bude pokračovať 5. novembra 2018 (pondelok).

10. okt

2018

Voľby do Rady školy

23. októbra 2018 (utorok) sa budú konať voľby do Rady školy spomedzi rodičov našich žiakov.

Prípadný záujem o kandidovanie do Rady školy oznámte mailom najneskôr do 22. októbra 2018 (pondelok) do 14:00 hod. na adresu: sekretariat@srobarka.sk